Szkolenie do patentu

Szkolenie do patentu polega na zapoznaniu się z:

  • uregulowaniami prawnymi z zakresu Ustawy o Broni i Amunicji,
  • uregulowaniami regulaminowymi PZSS,
  • konstrukcją i zasadą działania broni,
  • teorią z zakresu strzelectwa precyzyjnego,
  • praktyką z budowy broni,
  • praktyką ze strzelectwa sportowego,
  • tematami pokrewnymi z zakresu strzelectwa,
  • tematami związanymi z posiadaniem broni.

Szkolenie przewidziane jest w grupach 4-osobowych jako dwa bloki po 4h, gdzie blok pierwszy jest prowadzony zdalnie, a materiały przygotowane do samodzielnego zapoznania się; blok drugi jest blokiem uzupełniającym z zakresu teorii oraz praktyką na strzelnicy. Całość szkolenia to 8h, które uprawnia do podejścia do egzaminu na patent w ramach PZSS.

Materiały dostępne są dla kursantów po zalogowaniu. Kursant otrzymuje dostęp do materiałów po zapisie na szkolenie minimum na 7 dni przed szkoleniem (o ile nie zapisał się już po tym terminie) i jest zobowiązany do zapoznania się z nimi. Prowadzący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia krótkiego testu potwierdzającego przyswojenie materiału teoretycznego przez kursanta przed dopuszczeniem go do części praktycznej szkolenia.