Szkolenie – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

W ramach szkolenia zapewniamy przygotowanie do wykonywania pierwszej pomocy przedmedycznej. Teoria i ćwiczenia prowadzone są przez certyfikowanych ratowników KPP z wykorzystaniem najnowszych rekomendacji

ERC

z wykorzystaniem trenażerów w postaci profesjonalnych fantomów i szkoleniowych urządzeń typu AED

Laerdal Little Anne Manikin with QCPR feedback
Fantom ćwiczebny

Program 6 godzin kursu zawiera opis merytoryczny i ćwiczenia z zakresu postępowania:

  • Podbudowa prawna
  • Rozpoznawanie stanu poszkodowanego – Zasada AVPU, Badanie ABC/C-ABC
  • Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa (RKO) u dorosłych
  • Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa (RKO) u dzieci
  • Użycie defilibratora półautomatycznego (AED)
  • Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia (NZK)
  • Postępowanie w sytuacjach urazowych – rany, skręcenia, zwichnięcia, złamania
  • Sytuacje szczególne: podtopienia, porażenia prądem, podduszenia, kobieta w zaawansowanej ciąży
  • Opatrunki – rodzaje i użycie

Osoby pragnące wziąć udział w kursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej prosimy o kontakt z instruktorem.