Prowadzę Szkolenia Strzeleckie

  • z budowy i konserwacji broni
  • z techniki strzelania precyzyjnego
  • z bezpiecznego posługiwania się bronią
  • przygotowawcze do pozwolenia na broń
  • wstępne i doszkolenia do patentu strzeleckiego
  • z pierwszej pomocy przedmedycznej

Różne wydarzenia

  • „eventy” tematyczne
  • strzelania rekreacyjne
  • indywidualne treningi strzeleckie
  • zajęcia sportowe dla dorosłych i młodzieży

Jarosław Utracki
Instruktor Strzelectwa Sportowego
Kontakt bezpośredni: +48 601-411-104