Dziękujemy

Zamówienie teraz będzie weryfikowane pod względem poprawności i możliwości realizacji. Proszę oczekiwać na e-mail w tej sprawie. Przy wymianie wiadomości proszę bezwzględnie zachowywać historię korespondencji.